Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Rzeczoznawstwo

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze zrzesza rzeczoznawców, którymi są wykwalifikowani specjaliści, członkowie PTT, upoważnieni  do samodzielnego wykonywania badań i ocen różnych produktów.

Osoby legitymuące się tytułem Rzeczoznawcy PTT  działają zgodnie z  Regulaminem Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i mają prawo do świadczenia usług w zakresie wykonywania porad towaroznawczych, wydawania opinii jakościowych, sporządzania ekspertyz dotyczących produktów w obrębie specjalności.

Potwierdzeniem uprawnień Rzeczoznawcy PTT jest ważna legitymacja. 

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl