Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze
o stowarzyszeniu oferta PTT edukacja

Kontakt

siedziba:
ul. H. Sienkiewicza 4
30-033 Kraków

telefon:

12 293 78 12 [Sekretarz]

e-mail: ptt@uek.krakow.pl
internet: www.ptt.uek.krakow.pl

nr rachunku bankowego:
Banku Pekao S.A.  PLN
88 1240 4588 1111 0011 0972 1225

Banku Pekao S.A.  EUR
95 1240 4588 1978 0011 0977 3585


NIP: 677-222-64-86
REGON: 000811359
Identyfikator gminy: 126102 9

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl