Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Wykaz Rzeczoznawców PTT

 

Imię i nazwisko Stopień naukowy/ tytuł naukowy Specjalność Numer legitymacji Kontakt
Zdzisław Parocki inż. Wyroby skórzane i obuwie/ sterowanie jakością produkcji garbarskiej 67 606 631 63
Stanisława Kmiecik Serafin  mgr Skóry i wyroby skórzane / Wyroby skórzane i obuwie 75 600-004-099
Józefa Wyczesana  mgr inż. Skóry i wyroby skórzane / Wyroby skórzane i obuwie 76 (12) 353-20-20
Wierzbicka Izabela mgr inż. Surowce i wyroby przemysłu włókienniczego / Wyroby tekstylne i odzieżowe 77 503-387-217 lub izawierzbicka@wp.pl
 Danuta Wiraszka inż. Wyroby skórzane i obuwie 79 -
Jan Golonka dr inż. Wyroby skórzane i obuwie / Wyroby futrzarskie 115 jangolonka@o2.pl
Agnieszka Cholewa-Wójcik dr hab inż./prof. UEK Opakowalnictwo Towarów / Przechowalnictwo towarów  116 cholewaa@uek.krakow.pl
Agnieszka Kawecka dr inż. Opakowalnictwo Towarów / Przechowalnictwo towarów   117 kaweckaa@uek.krakow.pl
Jerzy Szakiel dr inż. Komputery / Wyroby kosmetyczne, toaletowe i detergenty / W zakresie analizy sensorycznej 118 szakielj@uek.krakow.pl
Joanna Alvarez dr inż. Wyroby tekstylne i odzieżowe / Wyroby skórzane i obuwie  119 607-993-498
Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz dr inż. Wyroby mleczarskie  120 ptasinsj@uek.krakow.pl
Paweł Turek dr inż. W zakresie analizy sensorycznej 121 turekp@uek.krakow.pl
Małgorzata Miśniakiewicz dr inż.  Wyroby cukiernicze/ Zboża przetwory /zbożowe i wyroby z mąki  122 misniakm@uek.krakow.pl 
Grzegorz Suwała dr inż.   Napoje alkoholowe/ Napoje bezalkoholowe/ Przetwory owocowe i warzywne 123 suwalag@uek.krakow.pl 
Tomasz Wasilewski prof. dr hab. inż.  Wyroby kosmetyczne, toaletowe i detergenty 124 tomasz.wasilewski@uthrad.pl 
Anita Bocho-Janiszewska  dr  Wyroby kosmetyczne, toaletowe i detergenty  125 a.janiszewska@uthrad.pl 
Małgorzata Kowalska dr hab. inż./prof. UTH Rad Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne  126 m.kowalska@uthrad.pl 
Magdalena Paździor dr hab. Wyroby skórzane i obuwie 127 m.pazdzior@uthrad.pl
Elżbieta Bielak  dr inż. Wyroby skórzane i obuwie  128  bielake@uek.krakow.pl
Agnieszka Palka dr inż.   Przechowalnictwo towarów/Wyroby mleczarskie 129 a.palka@wznj.umg.edu.pl
Małgorzata Zięba dr hab. inż. prof. UTH Wyroby kosmetyczne, toaletowe i detergenty 130 m.zieba@uthrad.pl

 

Nadzór nad działaniem rzeczoznawców sprawuje: Komisja ds. rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w składzie:

Przewodniczący - dr inż. Paweł Turek
Członkowie - dr inż. Jerzy Szakiel oraz mgr Stanisława Kmiecik-Serafin

Uwagi i skargi na rzeczoznawców proszę wysłać na adres email: pawel.turek@uek.krakow.pl

Rzeczoznawcy dokonują oceny jakości przedmiotu reklamacji na życzenie i koszt konsumenta.

Rzeczoznawcy nie są pracownikami Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego - działają w swoim imieniu i na własny rachunek.

 
adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl