Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Informacje ogólne

KOMISJA DS. RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOWAROZNAWCZEGO

Przewodniczący

dr inż. Paweł Turek

Członkowie

dr inż. Jerzy Szakiel

mgr Stanisława Kmiecik-Serafin

 

Warunki uzyskania tytułu Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Towaroznwczego znajdują się w Regulaminie

REGULAMIN

 

Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego powinni posługiwać się zatwierdzonym wzorem pieczęci służbowej

WZÓR PIECZĄTKI RZECZOZNAWCY PTT

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl