Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Członkostwo

Członkiem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego może być każdy obywatel polski posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych lub inne wykształcenie w zakresie jakości produktów, który zadeklaruje współpracę i pomoc w zakresie urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

Członkami mogą być również studenci ostatnich lat studiów kierunku towaroznawstwa i pokrewnych.

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego należy złożyć deklarację w odpowiednim Oddziale PTT.

 DEKLARACJA CZŁONKA PTT

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl