Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Oddział Łódzki

ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezes

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

Wiceprezes

dr hab. Małgorzata Koszewska

Sekretarz

dr Monika Malinowska-Olszowy

Skarbnik

dr Michał Puchalski

Członkowie

Bartłomiej Gładkiewicz
Bartłomiej Pąperski

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl