Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 marca 2019 roku zmarła Prof. dr hab. Zofia CICHOŃ członek honorowy Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, odznaczona złotą odznaką PTT za wybitne zasługi na rzecz Towarzystwa.

Odszedł od nas zasłużony pracownik naukowy i ceniony nauczyciel akademicki wielu pokoleń towaroznawców, a przede wszystkim człowiek wielkiego serca, życzliwości i wrażliwości na ludzkie sprawy.

Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

więcej »

Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Expo Silesia Sp. z o. o. w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej „Opakowania dla ludzi i środowiska” organizowanej podczas Targów ExpoOPAKOWANIA w Sosnowcu.

więcej »
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze objeło patronatem merytorycznym Targi ExpoOPAKOWANIA.
Targi odbędą się  w dniach 21-22 listopada 2018 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.
więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl