Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego życzę Państwu spokojnych Świąt 🐤🌿 - w zdrowiu i rodzinnym zaciszu.
Renata Salerno-Kochan
więcej »

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji z cyklu

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 roku na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jej tematem przewodnim będzie
Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju

więcej »

Zapraszamy do udziału w II Dniach Młodych Liderów Jakości (IDMLJ) organizowanych w ramach II Dni Instytutu Nauk o Jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

 https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-nauk-o-jakosci,c13079/konferencje,c14716/ii-dni-mlodych-liderow-jakosci,c7047/

 

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 50 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl