Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego życzę Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku  Renata Salerno-Kochan

więcej »

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 28 maja 2023 roku zmarła przeżywszy lat 70

Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ w latach 2002-2008, Wieloletnia Dyrektor Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych, Wieloletnia Prezes Łódzkiego Oddziały Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego odznaczona  m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Honorową Odznaką Miasta Łodzi za działalność na rzecz rozwoju łódzkiego przemysłu włókienniczego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 czerwca 2023 roku o godzinie 11.10 na Cmentarzu Komunalnym Doły w Łodzi.

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl