Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Towards Sustainable Development

Jest to monografia w języku angielskim, która również ukazała się z serii pt. „Commodity Science in Research and Practice” wydana przez Fundację UEK. W monografi tej przedstawiono  najnowsze prace polskich i zagranicznych naukowców z zakresu towaroznawstwa.

Tytuł monografii:

“Towards Sustainable Development” pod red. Wacława Adamczyka

 

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną

Cena 1 monografii wynosi 25 zł.

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl