Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Future Trends and Challenges in the Food Sector

Jest to jedna z 7 monografii w języku angielskim tworzących serię pt. „Commodity Science in Research and Practice” wydana w ramach prowadzonej działalności wydawnicznej przez Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. W monografi tej przedstawiono  najnowsze prace polskich i zagranicznych naukowców z zakresu towaroznawstwa.

Tytuł monografii:

Future Trends and Challenges in the Food Sector” pod red. Małgorzaty Miśniakiewicz i Stanisława Popka

 

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną

Cena 1 monografii wynosi 25 zł.

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl